menu
Word Lid
Aantal leefloners in Antwerpen stijgt spectaculair (+37%): meer dan twee derden zijn niet-EU burgers

Filip Dewinter: “Exponentiële groei onder niet-EU burgers, die nu meer dan twee derde van het totaal aantal leefloners uitmaken. We moeten de importarmoede stoppen.”

Recente cijfers van het eerste kwartaal van 2024 uit een rapport over armoedebestrijding in Antwerpen tonen aan dat het aantal leefloners in de stad sinds 2019 spectaculair is toegenomen. Filip Dewinter benadrukt: “We zien de laatste jaren vooral een exponentiële groei onder niet-EU burgers, die nu meer dan twee derde van het totaal aantal leefloners uitmaken.”

Het totaal aantal leefloners in Antwerpen is in de afgelopen jaren met 37% gestegen, van 7.190 in 2019 naar 9.852 in het eerste kwartaal van 2024. Dit betekent een absolute toename van 2.662 leefloners sinds het begin van de huidige legislatuur. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de groei in het aantal niet-Belgische leefloners. Slechts één op de drie leefloners (2.826 of 29%) zijn Belgen, terwijl slechts 5% EU-burgers betreft. De meest opmerkelijke vaststelling is dat meer dan twee derde (66%) van de leefloners niet-EU vreemdelingen betreft en dat dit aantal exponentieel blijft stijgen. Oekraïense leefloners vormen een significant deel van de stijging in de categorie niet-EU burgers. Met 1.648 van de 9.852 leefloners maken zij 16,7% uit van het totaal aantal leefloners.

Ook het aantal EU-burgers dat een leefloon ontvangt, is met een toename van 50% sterk gestegen, maar blijft slechts een beperkt aandeel vormen in het totaal aantal leefloners. Dat zoveel Oekraïners en andere niet-Europese vluchtelingen en Europese vreemdelingen een leefloon ontvangen, heeft te maken met het feit dat het leefloon voor niet-Europese vreemdelingen te hoog is. Het huidige leefloon zorgt er immers voor dat niet-Europese vreemdelingen niet gestimuleerd worden om te werken of werk te zoeken.

Filip Dewinter: “Het is onaanvaardbaar dat zoveel niet-Europese vreemdelingen een leefloon ontvangen. In België ontvangen ze tot €1.640 bruto per maand voor een gezinshoofd en €1.214 voor een alleenstaande, terwijl in Nederland vluchtelingen slechts €59 per week krijgen.”

Dewinter pleit ervoor om het leefloon voor niet-Europese vreemdelingen te beperken tot de helft van het huidige bedrag. “In Nederland wordt slechts de helft van het bedrag dat in België wordt voorzien, uitbetaald aan Oekraïense vluchtelingen. Vluchtelingen krijgen er een leefgeld van slechts €59 per week. We moeten deze importarmoede aanpakken door enkel nog beperkte materiële steun te bieden, zodat er meer stimulans is om te werken of werk te zoeken.”

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de kostprijs voor de uitbetaling van leeflonen in Antwerpen jaarlijks stijgt. Van €61,2 miljoen in 2019 naar €74 miljoen in 2022, een stijging van 20%. Het stadsaandeel hierin is gestegen met 45%, van €8,4 miljoen in 2019 naar €12,2 miljoen in 2022,” aldus Dewinter. “Hoog tijd dus om definitief komaf te maken met deze ‘importarmoede’.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF